הזמנה להגשת הצעות - הקאתון משפט ומדיניות אקלים

להרשמה להקאתון, לחץ כאן

במסגרת הוועידה למשפט אקלים וסביבה שתתקיים ביום רביעי 08.05.2024 באוניברסיטת בר-אילן, יתקיים האקתון משפטי בנושא משפט ומדיניות אקלים.

הוועידה תעסוק באתגרים הסביבתיים המורכבים שמדינת ישראל ניצבת בפניהם, הן נוכח משבר האקלים והן נוכח הגידול המואץ במספר התושבים בישראל שהוא הגבוה מבין כל מדינות ה-OECD.

אנו מזמינים סטודנטים וסטודנטיות מכל המוסדות האקדמיים בישראל להשתתף בהאקתון, אשר מטרתו להציע פתרונות ממוקדים ויצירתיים לבעיות מתחום הרגולציה והמדיניות בתחום האקלים והסביבה.

צוותים שירשמו לאתגר יקבלו ליווי וייעוץ לכתיבה, במידה והצעתם תעבור את שלב הסינון הראשוני. על ההצעה הראשונית לכלול הסבר מפורט של עד 500 מילים המתאר בקווים כלליים את הצעתם, וכן לכלול גם את רשימת חברי הצוות (עד ארבע בכל קבוצה) (עם שיוך מוסדי, אמייל ומס' טלפון).

לצוותים שיעברו את שלב הסינון הראשוני יוצמד מנטור ממשרד עו"ד ברנע ומצוות הוועידה שינחה אותם בכתיבת ההצעה הסופית.

בסמוך למועד הועידה, יתקיים יום כתיבה מרוכז בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, בו יוכלו הצוותים לגבש את המסמך הסופי ולהתייעץ עם המנטורים שלהם.

חברי הצוות יוזמנו להציג את הצעתם הסופית ביום הועידה, בפני פאנל השופטים בראשות ד"ר אורי שרון, לאחריו יוכרזו שלושת הצוותים הזוכים במעמד טקס שיתקיים בסיום הועידה בפני קהל משתתפיה. 

הצעות לנושאים:

* קביעת מנגנונים שיבטיחו שרשויות מנגישות לציבור מידע סביבתי, בפרט בנושאי אקלים.

* מנגנונים מוסדיים שיאפשרו ייצוג הדורות הבאים בתהליכי קבלת החלטות.

* מנגנונים שיאפשרו לרשויות מקומיות להתמודד בצורה טובה יותר עם משבר האקלים (למשל שימוש טוב יותר במנגנונים של חקיקת עזר או סמכויות הרישוי והתכנון העירוניות או מנגנונים שיתמרצו שיתופי פעולה בין רשויות).

* היבטים חלוקתיים של מס הגודש.

* קידום הגנה על שטחים פתוחים ומסדרונות אקולוגיים, תוך התחשבות בצרכי הפיתוח של ישראל.

* הצעת מנגנונים להאצת הפיתוח של מתקני ייצור אנרגיה מתחדשת מבוזרת במרחב הבנוי.

* יצירת מנגנונים רגולטוריים שיתמכו בפתרונות אגירה.

* קידום תיקון לסעיף 11 לחוק החברות, "מטרות החברה", כך שיאפשר שיקולים סביבתיים.

* שימוש יצירתי במנגנונים של השוק הפרטי, כגון קיזוז פחמן ויזמות פרטיות, והבטחת היעלות שלהם והממשק שלהם עם המשפט המדינתי.

* אימוץ כללי דיווח סביבתיים לחקיקת ניירות ערך ובכלל.

ניתן להציע אתגר מדיניות נוסף בתחום משפט סביבה ואקלים בכפוף לאישור צוות ההאקתון.

הנחיות לכתיבת הצעת מדיניות:

* על ההצעה להתייחס להליכים השונים הנדרשים ליישום הרגולציה (חקיקה, תקנות, הנחיות, תקציב וכד').

* מומלץ להדגים את ישימות ויעילות הרגולציה המוצעת באמצעות דוגמאות מהעולם.

* מומלץ להראות התייעצות עם בעלי עניין שיושפעו מההצעה.

* יש להירשם בצוותים של 2-4 סטודנטים וסטודנטיות.

* הצעת המדיניות צריכה להיות באורך של עד 4 עמודים.

ההצעות הזוכות יזכו בפרסים כספיים

*** הפרס יחולק באופן שווה בין כל חברי הצוות

מועדים חשובים

* המועד האחרון להגשת הצעות ראשוניות – 03.03.2024 עד השעה 10:00

* הודעה לצוותים העולים לשלב הבא – 05.03.2024 

* המועד האחרון להגשת ההצעות הסופיות – 01.05.2024 עד השעה 12:00

* הצגת ההצעה בפני פאנל השופטים ביום הועידה – 08.05.2024 בין השעות 09:30-12:30

לשאלות ובירורים, ניתן לפנות לעו"ד יותם שלמה, מוביל ההאקתון ומנהל הקליניקה לרגולציה סביבתית  yotam.shlomo@biu.ac.il

להרשמה להקאתון, לחץ כאן