ערב ניהול מי נגר

רביעי 14 בדצמבר | 17:30 - 20:00

לפרטים נוספים >

כנס (אי) חוסן עירוני?

חמישי 15 בדצמבר | 18:45 - 08:00

לפרטים נוספים >

סיורים

שישי 16 בדצמבר | 09:00 - צהריים

לפרטים נוספים >