***לרישום לקבוצה מעל 10 איש ולפניות בנושא הרישום לכנס, יש לפנות למייל landscapearch@ortra.com